Optimal Health Medical ทำความรู้จักกับ Rapid Test Covid-19

ทำความรู้จักกับ Rapid Test Covid-19

Rapid Test Covid ราคา

ทุกวันนี้เชื้อโควิด 19 ได้แพ่กระจายไปมาก ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องตรวจโควิด 19 แบบเชิงรุกด้วยตนเอง นั่นก็คือ การซื้อชุดตรวจ Rapid Test Covid-19 มาตรวจเอง หรือเลือกใช้บริการการตรวจที่โรงพยาบาล ทั้งนี้ หากคุณอยากซื้อชุดตรวจ Rapid Test Covid-19 มาตรวจเอง ก็ต้องห้ามพลาดบทความนี้เลย เพราะบทความนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ชุดตรวจ Rapid Test Covid-19 และวิธีการอ่านผลตรวจ Rapid Test Covid-19 มาฝาก

ทำความรู้จักกับ Rapid Test Covid 19

  วิธีใช้ชุดตรวจ Rapid Test Covid-19 มีดังนี้ เก็บสิ่งส่งตรวจ วิธีการนี้อาจเก็บจากโพรงจมูก หรือใช้น้ำลาย ตามชนิดของชุดตรวจนั้นๆ อ่านคู่มืออย่างละเอียดอีกครั้ง ใส่ไม้ SWAB ลงไปในหลอดที่มีน้ำยาสกัด หมุนวนและบีบอย่างน้อย 5 รอบ เพื่อให้สารคัดหลั่งได้สัมผัสกับน้ำยาให้มากที่สุด ก่อนนำไม้ออกและปิดด้วยจุกฝาหลอด ตลับทดสอบจะมีหลุมให้หยอดน้ำยา โดยให้หยอดน้ำยาลงในตลับทดสอบตามจำนวนที่ชุดตรวจกำหนด เมื่อหยอดเสร็จแล้วน้ำยาจะไหลไปตามแผ่นกรองที่อยู่ด้านใต้ รออ่านผล ระยะเวลาก็ตามที่ชุดตรวจกำหนดเลยครับ อาจจะประมาณ 15-30 นาที โดยให้อ่านผลตามเวลานั้นๆ ห้ามอ่านก่อนหรือเลยเวลาที่กำหนดเด็ดขาด เพราะจะทำให้ผลคลาดเคลื่อน

  วิธีการอ่านผลตรวจ Rapid Test Covid-19 มีดังนี้ บนตลับทดสอบจะมีแถบการแสดงผล ที่เป็นตรวจ T และ ตัว C โดยจะต้องมีเส้นขึ้นบนแถบตัว C เนื่องจากเป็นแถบควบคุม ถ้าแถบตัว C ไม่ขึ้นหมายความว่าที่ดำเนินการตรวจมาทั้งหมดไม่ถูกต้องและต้องหาชุดตรวจมาตรวจใหม่ ต่อมาเมื่อแถบตัว C ขึ้นเรียบร้อย ให้ดูแถบตัว T หากมีเส้นแสดงว่าผลเป็นบวก หากไม่ขึ้นแสดงว่าผลเป็นลบ พูดง่ายๆ ก็คือ ถ้าเราติดเชื้อโควิด จะขึ้น 2 ขีด ถ้าเราไม่ติดเชื้อโควิด จะขึ้นแค่ขีดเดียว หากตรวจตามขั้นตอนที่ระบุแล้ว ผลออกมาเป็นบวก ซึ่งหมายถึงติดเชื้อโควิด-19 ให้ดำเนินการแจ้งหน่วยบริการใกล้บ้านที่ติดต่อได้ เช่น คลินิกชุมชนอบอุ่น หรือ ศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. สถานพยาบาลจะทำการประเมินว่าจะต้องดำเนินการรักษาอย่างไร ตามอาการของเรา

อย่างไรก็ตาม การตรวจ Rapid Test Covid ราคาจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งการตรวจ Rapid Test Covid ราคาขึ้นลงตามแต่ละโรงพยาบาล ทั้งนี้ การตรวจ Rapid Test Covid ราคาจะอยู่ระหว่าง 1,000-3,000 นั่นเอง