Tag: ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

โรคหลอดเลือดในสมอง กับเรื่องที่เราควรรู้โรคหลอดเลือดในสมอง กับเรื่องที่เราควรรู้

สำหรับคนแก่ หรือ ผู้สูงอายุนั้นโรคอื่น ๆ มากมายที่เรามักจะพบเห็น ซึ่งส่วนมากนั้นในช่วงที่เราเข้าสู่ช่วงวัยชราแล้วก็มักจะมีโรคอื่น ๆ ตามาด้วยเช่น และหนึ่งในโรคที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ นั้นคือ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด เป็นอีกหนึ่งโรคที่คนแก่นนั้นจะเป็นกันนะครับ ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่จะต้องรู้เกี่ยวโรคหลบอดเลือดในสมองสักหน่อยนะครับ   โรคหลอดเลือดในสมองเกิดจากโรคใกล้ตัว   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ โรคหลอดเลือดในสมองนั้น มักจะเกิดจากโรคใกล้ตัว ๆ นะครับ เช่น เบาหวาน ...