Tag: โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้ามีอาการอย่างไรโรคซึมเศร้ามีอาการอย่างไร

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของอาการซึมเศร้าหรือที่รู้จักกันในเรื่องของโรคซึมเศร้านั้นเป็นเรื่องที่เราเองไม่ควรที่จะต้องมองข้ามหรือควรที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากที่สุดเลยเพราะว่าโรคนี้ถ้าหากเป็นแล้วควรที่จะต้องได้รับการรักษาเพราะกลุ่มคนเหล่านี้ยิ่งมีอะไรที่มากระทบกับจิตใจก็อาจจะทำให้ถึงเหตุการณ์ฆ่าตัวตายเลยก็เป็นได้                 อารมณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยในเรื่องของโรคนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราจะกลายเป็นคนที่มีอารมณ์ที่เศร้าหดหู่ สะเทือนใจง่าย ร้องไห้บ่อย เรื่องเล็กน้อยก็ทำให้จิตใจอ่อนไหวได้ง่าย อันนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจและให้ความสำคัญอย่างมากด้วย                 ในตอนนี้บางครั้งเราเองก็อาจจะแยกไม่ออกระหว่างคนที่ซึมเศร้าเพราะในบางคนก็อาจจะไม่แสดงอาการออกมาเลยให้เราได้เห็น แต่ภายในจิตใจบอบช้ำเก็บไปคิดคนเดียว ร้องไห้คนเดียว เครียดคนเดียวเลยทำให้ไม่เห็นทางออกของปัญหานั่นเองนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย มองอะไรก็รู้สึกว่าเจอเรื่องที่แย่ไปหมดเลยในชีวิต เห็นแต่ความผิดพลาดของเราเอง ไม่เห็นทางออกของปัญหา สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องมองให้เห็นถึงความสำคัญอีกด้วย                 นอกจากนี้การที่เป็นโรคซึมเศร้านั้นก็จะมีอาการเบื่ออาหาร ไม่อยากจะออกไปเจอใครด้วย ...