Day: October 6, 2020

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวานที่ควรระวังเพราะจะเป็นได้โดยไม่รู้ตัวโรคเบาหวานที่ควรระวังเพราะจะเป็นได้โดยไม่รู้ตัว

                ในตอนนี้โรคเบาหวานนั้นจัดว่าเป็นโรคยอดฮิตอย่างยิ่งเลยเนื่องจากว่าโรคเบาหวานนั้นเกิดจากการที่เราชอบกินหวานๆหรือกินหวานโดยไม่รู้ตัว เราเองจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามและควรที่จะให้ความสนใจกันอย่างที่สุดเพื่อที่ตัวเองก็จะได้ไม่เป็นโรคเบาหวานด้วย                 โรคเบาหวานนั้นมีสาเหตุที่มากมายจากการกินของหวานเป็นประจำหรือการกินแต่ของหวานๆอันนี้จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจกันอย่างที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่เกิดโรคเบาหวานขึ้นกับตัวของเราเองด้วย เพราะว่าถ้าหากเรามีระดับน้ำตาลภายในร่างกายที่มากจนเกินไปนั้นก็จะทำให้เราอาจจะต้องตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้าได้ถ้าหากเกิดน้ำตาลในร่างกายที่มากเกินไป                 สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราเองควรที่จะต้องใส่ใจแล้วก็ให้ความสนใจกันอย่างที่สุดเพื่อที่เรานั้นจะได้ไม่ต้องเจอกับการเกิดโรคเบาหวานที่มากยิ่งขึ้นด้วย หากเรารู้จักที่จะใส่ใจกับร่างกายของเรานั้นแล้วก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีกับเราอีกเช่นกันด้วยเพราะว่าการที่เราเป็นเบาหวานแล้วนั้นอาการแทรกซ้อนต่างๆก็มีอีกมากเช่นกัน                 อาการของโรคเบาหวานนั้นจะมีอาการดังต่อไปนี้ ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะต้องตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืน หิวน้ำบ่อย หิวบ่อย รับประทานจุ แต่น้ำหนักลด ผิวแห้ง เป็นแผลแล้วหายยาก ตาพร่ามัว ...